Sandra Wiktorko

Partner’s Relation w Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Od ponad dekady związana z tematyką rynku pracy w Polsce, Specjalistka ds. Employer Brandingu, na co dzień wspierająca firmy w budowaniu marki w oparciu o diversity and inclusion. Doświadczenie Employ-er Brandingowe budowała w takich firmach jak GoldenLine, Pracownia EB czy Absolvent Consul-ting. W Fundacji Edukacyjnej Perspektywy odpowiada za relacje partnerskie pomiędzy uczelniami wyższymi i biznesem, wierząc że w zbudowaniu silnego pomostu pomiędzy tymi dwoma podmio-tami jest klucz do silnego fundamentu gospodarki kraju i świata. W Women in Tech Summit (naj-większej w Europie konferencji dla kobiet w technologiach) odpowiedzialna za mentoring, meryto-rykę i kontakty globalne.

Comments are closed.