Piotr J. Langer

Head of HR, CEE CIB UniCredit. Odpowiada za działania HR w obszarze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej HR Business Partner – First Vice President, UniCredit, a także doradca w UniManagement – centrum rozwoju przywództwa UniCredit oraz Menedżer w Departamencie Rekrutacji i Zarządzania Talentami Banku Pekao SA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce, we Włoszech i w Austrii.

Comments are closed.